Kolektivy

ZIMA 2019

LÉTO 2019 kempy

LÉTO 2019

CYKLO 2019
Datum odjezdu: Datum příjezdu: Last Minute
  Info k pobytům a dopravě

Obsahdélka a rozsah zájezdu

Délka zájezdu je v katalogu vyjádřena počtem dní a nocí. Do celkového počtu dní autobusových zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy doprava je organizována v nočních, popřípadě ranních hodinách. Za služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy nemůže CK poskytnout žádnou finanční náhradu.

ubytování

CK zajišťuje ubytování v kempech ve vlastních zařízených stanech, karavanech, chatkách a mobilehomech nebo v pronajatých apartmánových domech.

 

Kempy
Všechny kempy, kde zajišťujeme ubytování, odpovídají mezinárodnímu standardu. V každém jsou místní recepce, restaurace, obchody s potravinami a dostatečné množství umýváren s WC a sprchami s tekoucí teplou a studenou pitnou vodou. Kempy mají svůj řád, který jsou klienti povinni dodržovat, stejně jako vnitřní řád CK Victoria určený pro pobyt v nich. Nerespektování a opakované hrubé porušování řádů kempu může být důvodem i k vyhoštění z ubytovacího zařízení bez náhrady.

 

• Zařízené stany
Jedná se o stany pro 4–6 osob. Všechny naše stany jsou postaveny na dřevěných podlážkách, které zaručují bezproblémový pobyt v případě nepříznivého počasí. Ložnice jsou vybaveny pevnou postelí s molitanovou matrací, dekami a polštáři. V kuchyňském koutu je elektrický nebo plynový vařič, lednice 120 l s mrazákem a veškeré potřeby pro vaření a stolování (hrnce, pánev, talíře, hrnky, skleničky, otvírák, příbory, kanystr na vodu), základní pomůcky pro úklid (lavor, kbelík, hadr, smetáček s lopatkou). Stan má elektrické osvětlení, zásuvku 220 V, šatní skříň s ramínky a plastový zahradní nábytek (stůl, židle).
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 kompletně vybavených 6-lůžkových stanů.

 

• Karavany se stanovými předsíněmi
Jedná se o čtyřlůžkové karavany s možností přistýlky. Lůžka jsou molitanová, vybavená dekami a malými polštářky. Ve stanové předsíni karavanu je kuchyňka, jejíž výbava je shodná s kuchyňkou ve stanech. V některých kempech jsou karavany vybaveny klimatizací.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 kompletně vybavených 4/5-lůžkových karavanů (není-li uvedeno jinak).

 

• Chatky

Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 kompletně vybavených 6-lůžkových chatek (v Itálii - Gargáno je nutno chatky obsadit vždy 6 osobami).

 

• Mobilehomy

Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 kompletně vybavených 6-lůžkových mobilehomů (není-li uvedeno jinak).

 

Ve výbavě stanů, karavanů, chatek a mobilhomů není z hygienických důvodů povlečení, tzn. prostěradlo na matrace a povlečení na deku a polštář si klienti musí dovézt vlastní. Je však možné si povlečení objednat – 250 Kč/os. Pokud si povezete spacák, je nutné si zároveň zároveň vzít prostěradlo a povlečení na polštář.

 

Upozorňujeme, že ve stanech, karavanech a chatkách se nesmějí používat jakékoli výkonné elektrospotřebiče (fény, varné konvice, topení aj.). Mobilhomy Lux, Grand a X-Line jsou vybaveny topením, varnými konvicemi a mikrovlnnými troubami.

 

CK neručí za změny dopravního ruchu v okolí ubytovacích zařízení či jiné zdroje nezaviněného hluku (stavební ruch apod.).

Každé středisko, ve kterém CK zajišťuje ubytování, rozlišuje hlavní a vedlejší sezónu (viz cenové tabulky). Upozorňujeme na skutečnost, že v období vedlejší sezóny nemusí být všechny služby v provozu nebo pouze v omezeném rozsahu (bazény, obchody, restaurace, nabídka výletů a animací).

vratná kauce a úhrada škod

Vratná kauce
Jako vratná jistina za nepoškození ubytovacího zařízení se při pobytech skládá kauce ve výši 1.000 Kč/40 € na jednotku ve stanech, karavanech a chatkách, 2.000 Kč/80 € na jednotku v mobihomech a 150 € na jednotku v apartmánech.

Za škodu je považováno i odevzdání neuklizeného ubytovacího zařízení po skončení pobytu.

 

Úhrada škod
Při přebírání a odevzdávání ubytovacích jednotek je nutná účast vedoucího zájezdu, který svým podpisem na předávacím protokolu stvrzuje úplnost a nepoškozenost přebíraného materiálu. Škody způsobené v průběhu pobytu na zařízení CK se hradí dle platného ceníku přímo na místě správci kempu. Úhrada se provádí v Kč oproti vystavenému dokladu. V zařízeních, kde je vyžadována kauce, má CK právo na zápočet škod způsobených během pobytu.

pobytová taxa

Chorvatsko: osoby starší než 12 let jsou povinny uhradit pobytovou taxu, která dle místa pobytu může zahrnovat i ekologickou taxu, místní pojištění a poplatek za přihlášení.Výše pobytové taxy je uvedena v tab. 1 a taxa tvoří nedílnou součást celkové ceny ubytování a je nutno ji uhradit v CK.

 

Itálie: jednotlivé regiony mají právo zavést nebo již zavedly povinnost úhrady pobytové taxy.

Stav k 10. 8. 2016:

– Lago di Garda 1 €/os. od 13 let/noc

– Caorle 0,5 €/os. od 12 let/noc a povinný klubový poplatek 1,5 €/os. 12-65 let/noc

– Sardinie – povinný klubový poplatek 1 €/os. od 3 let/noc (18. 6.–31. 8. 2017)

O výši taxy, jakož i o jejím případném zavedení i v dalších lokalitách nebylo v době uzávěrky katalogu rozhodnuto. Pobytová taxa není proto kalkulována v cenách zájezdu a její případná úhrada bude prováděna v místě pobytu dle pokynů místních samospráv. Informace obdržíte v pokynech na cestu a u delegáta CK.

 

Francie: osoby od 2 let jsou povinny uhradit pobytovou taxu. Její výše činí 45 Kč/os./noc, tvoří nedílnou součást celkové ceny ubytování a je nutno ji uhradit v CK.

 

Rakousko: osoby od 15 let jsou povinny uhradit pobytovou taxu na recepci. Její výše činí 1,2 €/os./noc.

stravování

Pro vybrané pobyty v kempech je možno zajistit několik způsobů stravování:


individuální připrava jídel všech účastníků v kuchyňkách stanů, karavanů, chatek, mobilhomů nebo apartmánů
z vlastních surovin.


hromadná příprava jídel pro všechny účastníky prostřednictvím vlastního kuchaře a vlastních surovin. Za poplatek 2.500 Kč je možné zajistit zapůjčení vybavené polní kuchyně v místě pobytu (půjčové nezahrnuje úhradu za spotřebované energie – plyn, ani dozor nad průběhem stravování).


rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně. Tento způsob stravování zajišťuje kuchař CK, v polní kuchyni zřízené v podmínkách kempu, převážně z dovezených surovin.

Skládá se ze:
– snídaně: pečivo, máslo, sýr, paštika, uzeniny, džem, čaj apod.
– oběda: přesnídávková polévka s pečivem + oplatek nebo ovoce, čaj nebo šťáva. V případě plné penze: polévka + hlavní jídlo + oplatek nebo ovoce, čaj nebo šťáva.
– večeře: hlavní jídlo, šťáva.

Stravovací služby začínají večeří v den příjezdu a končí snídaní a balíčkem na cestu v den odjezdu. V případě plné penze končí obědem a balíčkem na cestu. Stravovací služby jsou bez obsluhy a mytí použitého nádobí. Výdej stravy probíhá v prostoru k tomu určeném a klienti konzumují stravu na stolech u vlastních stanů, karavanů, chatek nebo mobilhomů.

Při poznávacích zájezdech je místo oběda balíček na cestu, aby nebyl narušen program zájezdu. Vzorový jídelníček je k dispozici v CK.

Školním kolektivům je zajištěn pitný režim.


polopenze nebo plná penze v místní restauraci. Polopenze začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu. V případě plné penze končí stravovací služby obědem. Balíček na cestu a pitný režim není zahrnut v ceně služby. Upozorňujeme, že některé způsoby stravování nelze zajistit v každém středisku a ve všech termínech.

Upozorňujeme, že některé způsoby stravování nelze zajistit v každém středisku a ve všech termínech.

doprava

Je zajišťována autobusy (49–83 míst) v zájezdové úpravě. Během cesty se po 3–4 hodinách jízdy konají přestávky, při kterých řidiči podávají za poplatek teplé a studené nápoje. Autobusy dopraví klienty vždy až do místa pobytu. Doba přepravy je 5–28 hodin a probíhá zpravidla v nočních hodinách (není-li uvedeno jinak).

Přistavit autobus k odjezdu je po dohodě možné v rámci celé ČR. Ceny dopravy pro 1 osobu do jednotlivých pobytových míst z hlavních svozových míst a příplatky za přistavení autobusu mimo halvní svozové trasy jsou v tab. 2. Uvedené příplatky jsou platné při minimálním počtu 40 platících osob z jednoho odjezdového místa.

Za příplatek 8.000 Kč (cyklovlek 10.000 Kč) + úhrada za trajekt (Elba, Rab) je možno objednat vlek za autobus.

Užije-li skupina k přepravě vlastní autobus, musí uhradit jeho parkovné 200 Kč/den (pokud to kemp umožňuje).

Vzhledem k tomu, že velikost zavazadlového prostoru autobusu je limitována a autobusy nesmějí být z bezpečnostních důvodů přetěžovány, je nutné omezit počet i velikost přepravovaných zavazadel každého účastníka zájezdu.

Povolené limity na osobu:

a) osobní zavazadlo o max. celkové hmotnosti 20 kg

b) malé přiruční zavazadlo do autobusu o max. hmotnosti 2 kg.

CK si vyhrazuje právo nepřepravit nepřiměřené zavazadlo, jakékoliv bedny, přepravky aj. Zavazadla je nutno označit jmenovkou.

Doporučujeme klientům uzavřít Komplexní cestovní pojištění od ERV a.s., zahrnující pojištění zavazadel, řešící i jejich případné poškození.

UPOZORNĚNÍ:
Sportovní vybavení (podložky pro aerobic, jízdní kola, nafukovací čluny, potápěčská výstroj apod.) a suroviny pro vlastní společnou kuchyň je možné přepravit pouze v případě objednání vleku za autobus.

CK si vyhrazuje právo vyloučit ze zájezdu osoby podnapilé, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se nevhodně (a to i slovně) jak vůči ostatním klientům tak i řidičům či průvodcům. Vyloučení z přepravy na základě některého z těchto důvodů je zcela bez náhrady. CK se v tomto případě vyvazuje z veškerých přepravních povinností. Ve všech autobusech platí zákaz kouření!

střídání turnusů

Příjezd autobusů do všech pobytových míst je plánován v ranních resp. dopoledních hodinách (podle vzdálenosti
střediska).

Ubytování přijíždějících klientů probíhá dle pokynů delegáta zpravidla po 12. hodině (v případech, kdy klient uklízí sám), po 16. hodině (tam, kde klient hradí povinný závěrečný úklid). Upozorňujeme na to, že do doby ubytování a po ukončení ubytování není možné ubytovací zařízení užívat. Uvedenou dobu doporučujeme strávit pobytem u moře. Osoby končící pobyt musí opustit ubytovací zařízení dle pokynů delegáta, nejpozději však do 9 hod. a zavazadla přenést na určené místo. CK neručí za zavazadla ani jejich obsah a nezajišťuje jejich hlídání. Odjezd z kempu je zpravidla v odpoledních až večerních hodinách. CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu. Návrat do ČR na místo odjezdu je poslední den Vašeho zájezdu.

úklid

U pobytů v karavanech (vyjma na Krku), všech stanech a chatkách na Gargánu není úklid v ceně pobytu (viz. tabulka 1). Průběžný i závěrečný úklid provádějí klienti sami. Na konci pobytu se ubytovací zařízení musí předávat delegátovi vždy čisté, deky a molitany vyklepané, ložnice vymetené, odpadky vynesené, podlaha umytá, lednice a vařič očištěný, lednice navíc odmražená a vytřená, umyté a utřené nádobí. Za úklid odpovídá vedoucí skupinového zájezdu. U pobytů v mobilhomech, chatkách (Živogošče), karavanech (Krk) a apartmánech (Astro Marino) je závěrečný úklid povinným příplatkem (viz cenová tabulka). Jedná se o úklid základní, který nezahrnuje: úklid kuchyně, vynesení odpadků, odmražení a vytření lednice. Tyto úkony klienti provádějí sami dle pokynů delegáta.

V případě jejich neprovedení je delegát CK oprávněn doúčtovat částku 500 Kč na zajištění kompletního úklidu. Stejnou částku je oprávněn účtovat i při nadměrném znečištění ubytovací jednotky. K úhradě účtované částky může být použita kauce. Delegát provádí inventární kontrolu.

využívání sportovního materiálu

Ve většině našich středisek jsou půjčovny sportovních potřeb. Půjčovny mají k dispozici horská kola, mořské kajaky, volejbalové, basketbalové a fotbalové míče, soupravy na stolní tenis, badminton, soft-tenis, tenis a pétanque. Množství a sortiment sportovního materiálu není však ve všech střediscích totožný, je nutné se o jeho složení informovat v CK. Pujčování se řídí zásadně pokyny delegáta, který dle požadavků vedoucích zpracovává denní plány.

Půjčovné není obsaženo v ceně zájezdu a hradí se na místě:
– horská kola: 30 Kč/hod; 100 Kč/9–18 hod.
– mořské kajaky: 30 Kč/hod; 100 Kč/9–18 hod.
– míče, soft-tenis, tenis, badminton, pétanque: 20 Kč/hod.
– stolní tenis: 50 Kč/hod.

cestovní pojištění

Není zahrnuto do cen zájezdů. Ve všech našich pobočkách a u autorizovaných prodejců Vám nabízíme možnost uzavření tohoto pojištění u Evropské pojišťovny a. s.

Pro skupiny nabízíme zvýhodněné Komplexní pojištění (ERV a.s.), obsahující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu. Jeho uzavření doporučujeme. Cena za osobu a pobyt do 24 dnů je 290 Kč (dítě do 12 let 50% sleva – rozhoduje věk dítěte v den nástupu na zájezd). Cena platí při min. počtu 25 pojištěných.

• Jako doklad o uzavření Komplexního pojištění slouží uzavřená smlouva o zájezdu/objednávka služeb.
• Nedílnou součástí uzavřeného cestovního pojištění jsou Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění, upravující smluvní vztah a podmínky plnění mezi pojištěným (klientem CK) a Evropskou pojišťovnou a. s.
• Veškeré plnění vyplývající z uzavřeného pojištění vyřizuje pojištěný s Evropskou pojišťovnou a. s. se sídlem:

Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8

zákaznické centrum – telefon: 221 860 860

www.ervpojistovna.cz, e-mail: klient@evropska.cz

CK poskytne nutné podklady pro řešení pojistné události.

zdravotní zajištění

Ve všech pobytových místech je v blízkosti kempu zdravotní zařízení nebo ordinace s lékařem. Léky a ošetření se hradí na místě z vlastních zdrojů. Ve vlastním zájmu si každý účastník vozí s sebou základní zdravotní materiál pro první pomoc, osobní léky a finanční rezervu na krytí lékařských úkonů. Doporučujeme účinné ochranné krémy proti intenzivnímu slunečnímu záření, sluneční brýle a do některých středisek prostředky proti létajícímu a lezoucímu hmyzu, event. obuv do vody.

delegát v místě pobytu

Česky mluvící stálý delegát je ve všech pobytových místech. V kempech a apartmánech plní současně i funkci správce, který zajišťuje ubytování, fakultativní výlety, informativní schůzky, půjčování sportovních potřeb, pomoc při nemoci a úrazu (nezajišťuje však služby lékaře, převozu a asistence, které jsou plně v kompetenci asistenčních služeb pojišťoven, kterou klient v případě nutnosti kontaktuje). Řeší technické problémy s inventářem kempu a dohlíží na dodržování řádu kempu a vnitřního řádu CK. Má svou pracovní dobu, ale v případě vážných problémů je Vám k dispozici i mimo ni.

vedoucí zájezdu,pedagog. dozor a zdravotník

CK vedoucím kolektivních zájezdů, pedagogickému dozoru, zdravotníkovi, příp. kuchaři, poskytuje volné poukazy. Počet volných poukazů je stanoven v tab. 1 a je určen počtem platících účastníků kolektivního zájezdu a typem ubytování. Osoby cestující na volné poukazy získávají bezplatně veškeré služby (s výjimkou pojištění) poskytované platícím účastníkům kolektivního zájezdu.

Vedoucím zájezdu může být navíc poskytnuta organizátorská odměna. Tato odměna je poskytována v případě bezproblémového průběhu zájezdu a je proplácena v CK po skončení zájezdu na základě potvrzení, které si vyžádáte u delegáta v místě pobytu těsně před odjezdem. Pedagogický dozor získává navíc příspěvek na stravu ve výši 1.000 Kč v případě, že strava není součástí služeb. Skupinám s vlastní dopravou se organizátorská odměna a příspěvek na stravu snižuje na 50 % tabulkové hodnoty! Podmínkou pro přiznání organizátorské odměny a příspěvku na stravu je objednání a zakoupení zájezdu přímo v CK (bez zprostředkující CA)!

závěrečná ustanovení

– osoby mladší 15-ti let se mohou zájezdu zúčastnit pouze pod dohledem osob starších 18-ti let – vedoucích zájezdu
– osoby starší 15-ti let a mladší 18-ti let, které cestují bez dohledu osob starších 18-ti let musí předložit souhlas zákonného zástupce
– všichni účastníci zájezdu musí mít platný cestovní doklad (cestovní pas nebo OP) a uzavřené pojištění léčebných výloh v zahraničí + kartičku domácího zdravot. pojištění
– podrobnější informace o destinacích a případné změny, které nastanou po uzávěrce tohoto katalogu budou k dispozici v katalogu Léto 2017, ev. v pokynech na cestu

Nabídka slev

Objednávky zasílání

Smlouva o zájezdu

Newsletter

Nechcete propásnout akční nabídky a informace o novinkách?


Doprava na pobytová místa

Info

Kontakty

O nás

Platby

Ve všech pobočkách CK Victoria možná úhrada až 100% ceny zájezdu

Spojte se s námi!